Helgådal Montessori

Inntak

Skog Helgådal Montessori åpner nå for søknad om skoleplass fra og med høsten 2019 for 1. - 7. klassetrinn. Søkere vil bli tilbudt plass i henhold til prioritering beskrevet i skolens inntaksreglement.

Søknadsfrist første inntaksrunde: 19. Januar 2019.

Mer utfyllende informasjon for søkere.

Søknad om skoleplass.

Skolens inntaksreglement.

Skolens gjeldende ordensreglement.

For inneværende skoleår skjer inntak fortløpende.
Kontakt daglig leder (mobil: 950 81 053, epost: info@helgadalmontessori.no).